CLOSE

Search form

linkedin twitter youtube

La seva aplicació ha permès estalviar 1,5 milions anuals

GM FOOD aposta per l’estalvi energètic amb un sistema de gestió integral

27/04/2021

27 d’abril de 2021. GM FOOD, companyia referent en el sector de la distribució alimentària, ha aconseguit estalviar 1,5 milions d'euros anuals gràcies principalment a l'aplicació del nou sistema integral de gestió energètic EBO–Energy Business One®, desenvolupat per la consultora energètica Energy Tools, que s'emmarca en les mesures d'eficiència i sostenibilitat que ve implantant GM FOOD des de fa temps.

 

GM FOOD aplica la metodologia de control i gestió de Energy Tools en les plataformes, oficines i en els 70 centres de cash&carry Gros Mercat. Aquest sistema es basa en dos pilars: d'una banda la gestió econòmica, orientada a assegurar que GM FOOD compri a cada moment l'energia en les millors condicions, alhora que garanteix les cobertures adequades al perfil de risc desitjat; i d'altra banda la correcta gestió tècnica, centrada en un continu monitoratge dels punts de subministrament de les instal·lacions i dels comptadors de facturació de la companyia, així com la gestió els excessos de potència i de consum, evitant d'aquesta manera sobrecostos i penalitzacions.

 

Actualment, el 100% de l'energia que consumeix la companyia és renovable amb certificat d'origen, la qual cosa representa un estalvi anual de 11.025 tones d'emissions de CO₂. A més, GM FOOD ja ha instal·lat plaques fotovoltaiques en 13 GMcash i 2 plataformes; està impulsant la reducció del consum elèctric mitjançant el canvi a il·luminació LED, i la renovació d'equips per uns altres més eficients, de menor consum i més respectuosos amb el medi ambient.