CLOSE

Search form

linkedin twitter youtube

Avís legal

Aquesta pàgina Web es titularitat de GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U., les dades d’identificació de la qual són les següents:

 • Polígon Empordà Internacional, C/ Germans Miquel, s/n de 17469-Vilamalla (Girona)

 • Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, al Tom 1151, Foli 223, Fulla GI- 11489, Inscripció 25.

 • NIF.- A-17371758

 • Telèfon: 972527000

 • Correu electrònic: sac@gmfood.es

 • DPO: Comitè RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) de GM FOOD, constituït amb la finalitat de desenvolupar les funcions corresponents al DPO (Delegat Protecció de Dades).

 

Tot i que el titular de la Web sigui GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U., la mateixa fa referència als serveis prestats per totes o alguna de las empreses del grup empresarial, segons correspongui. En concret, les següents:

 • GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U.- NIF A17371758, Polígon Empordà Internacional, C/Germans Miquel, s/n de 17469-Vilamalla (Girona).

 • GENERAL MARKETS FOOD CANARIAS, S.L.U.- NIF B76133602, Carrer La Caleta, núm. 2, Polígon Industrial Las Majoreras-Carrizal de 35259-Ingenio (Las Palmas).

 • GENERAL MARKETS FOOD SERVICE IBERICA, S.L.U.- NIF B55124325, Polígon Empordà Internacional, C/Germans Miquel, s/n de 17469-Vilamalla (Girona).

 • GENERAL MARKETS FOOD SERVICE CANARIAS, S.L.U.- NIF B76040831, Carrer La Caleta, núm. 2, Poligon Industrial Las Majoreras-Carrizal de 35259-Ingenio (Las Palmas).

 • GM FOOD ANDORRA, S.L., NIF 707213-T, Avinguda Doctor Mitjavila, núm. 33, Edifici Les Anelletes, Local 1 de la parròquia d’Andorra la Vella.

 

En endavant, ens referírem conjuntament a les empreses mencionades com “GM FOOD”.

Llevat dels casos del Canal d’eCommerce , GM FOOD adverteix que tot el contingut d’aquesta pàgina es facilita a títol merament informatiu, de manera que pot no ser suficient per la presa de decisions basades en la mateixa. Tot i que GM FOOD s’esforça per mantenir la pàgina degudament actualitzada i sense errors, no es responsabilitza de les dades u omissions en relació a qualsevol condició i/o termes continguts en la pàgina, sense que per tant puguin ser considerats com oferta o promeses de venda.

L’accés a aquesta pàgina té caràcter gratuït pels usuaris, i la seva visualització no requereix de prèvia subscripció o registre algun, llevat pel cas del Canal d’eCommerce, que en aquest cas serà necessari disposar prèviament d’un usuari i una contrasenya, les quals tindran caràcter personal e intransferible.

En relació amb el Canal d’eCommerce, GM FOOD informa que les dades que si contenen són reflex i derivades de la relació comercial entre l’Usuari i GMFOOD, sense perjudici de tots aquells altres continguts que a títol informatiu s’incloguin i als que els hi són d’aplicació els paràgrafs anteriors. Així mateix, i pel cas del Canal d’eCommerce, la informació continguda queda subjecta als termes i condicions que apliquen per les comandes online en base a las tarifes vigents en cada moment i a reserva de la disponibilitat del producte en cada moment.

GM FOOD no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis relacionats amb l’accés i ús d’aquesta informació, ni pels que pogués provocar la utilització d’aquest lloc web a l’usuari o a qualsevol tercer. En aquest sentit, GM FOOD no garanteix l’absència de virus o de qualsevol altre element perjudicial que provoquin o puguin causar detriment i/o pèrdues de qualsevol índole.

En conseqüència, l’usuari d’aquesta pàgina web, ho és pel seu propi compte i risc, i l’accés a la mateixa suposa que l’usuari es compromet a utilitzar-la de manera plenament conforme amb la normativa vigent en cada moment.

Aquest Avís Legal serà d’aplicació a tots els usuaris, ja siguin usuaris registrats o mers navegadors, que accedeixin a la pàgina web. La mera navegació per la mateixa constituirà una acceptació tàcita del contingut d’aquest document, havent de complir l’usuari amb el que aquí s’hi disposa.

GM FOOD es reserva el dret a modificar el contingut d’aquest document en qualsevol moment, publicant-se les modificacions en la mateixa forma en que es troba disponible aquest Avís Legal.

COPYRIGHT

Queden reservats tots els drets sobre el contingut d’aquest lloc web, inclòs, però no solament, els d’explotació.

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional e internacional sobre propietat intel·lectual.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquest lloc, disseny gràfic, dibuixos, logos, imatges, índex i codis font en llenguatge HTML o JavaScript són titularitat de GM FOOD o han estat concedits sota llicència pel seu corresponent propietari, llevat aquells continguts titularitat de tercers als que l’usuari pot accedir mitjançant enllaços hipertextuals o aquells l’exclusió dels quals s’indica.

Totes les marques i signes distintius que apareixen en el lloc web són propietat de GM FOOD o han estat concedits sota llicència pel seu corresponent propietari, estant degudament registrats o en procés de registre. Tots els drets de propietat industrial e intel·lectual sobre aquest lloc web estan legalment reservats i l’accés al mateix o la seva utilització per part dels seus usuaris, no ha de considerar-se, en cap forma, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat de la qual correspon a GM FOOD o als seus legítims autors.

La reproducció, còpia, distribució, transformació, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny, selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, qualsevol que fora la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a fer-ho, sense l’autorització expressa de GM FOOD o del seu legítim autor, queden expressament prohibides, reservant-se les accions que, en cas d’incompliment per l’usuari, assisteixin a GM FOOD.

L’usuari del lloc web haurà abstenir-se en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui o pugui estar instal·lat en la mateixa.


 

Última actualització: 12 de novembre de 2020.